Vypadávanie vlasov u mužov

Podľa štúdií má vyše 40% mužov vo veku 18-50 rokov stredný až ťažký typ plešivosti, pričom jej výskyt a rozsah sa zvyšuje s vekom. Vlasy sú pre človeka dôležité predovšetkým z hľadiska sociálnej komunikácie. Strata vlasov je často pociťovaná ako strata vlastnej identity, zníženie atraktívnosti a zvýšenie zraniteľnosti. Tento nedostatok sa muži snažia kompenzovať inými prednosťami – fúzami, bradou, vypracovaným svalstvom a podobne. Vlas vyrastá z vlasového korienka v aktívnej fáze, ktorá trvá 4-7 rokov, pričom v rastovej fáze je súčasne asi 85 % vlasov. Denná strata 50-100 vlasov nemusí ešte znamenať abnormalitu. Priemerná rýchlosť rastu vlasov je asi 1,2 cm mesačne. Vlasy rastú najrýchlejšie v lete a najpomalšie na jeseň a v zime. Výraznejšie spomalenie rastu vlasov nastáva až po 70-tom roku života. Pre vlasy je dôležitá úloha mužského hormónu testosterónu, ktorý ovplyvňuje aj správanie muža, jeho sexualitu, túžbu po moci a agresivitu. Tento hormón sa vplyvom enzýmu (5-alfa-reduktázy) premieňa na vysoko aktívnu formu dihydrotestosterónu (DHT), ktorý poškodzuje vlasové korienky a skracuje aktívnu rastovú fázu vlasov na vrchole a temene hlavy. Tvorbu tohto hormónu môže podporovať aj nadmerná produkcia mazu a jeho šírenie po pokožke pri sporadickom alebo nedostatočnom umývaní vlasov. Eunuchovia (kastrovaní muži) aj ak mali dedičné predpoklady k plešivosti, nikdy neboli plešatí. Mužské hormóny priaznivo ovplyvňujú rast chlpov na tele (čo je pre mnohé ženy atraktívne), no na druhej strane nepriaznivo vplývajú na pokrývku hlavy. Určitou útechou pre nespravodlivo plešatých môže byť hypotéza, podľa ktorej fylogenetický vývoj smeruje od chlpatého pračloveka k bezvlasému človekovi budúcnosti. Ženské hormóny – estrogény- chránia pred vypadávaním vlasov, ale ich vplyv je menej výrazný.

Vlasové folikuly u väčšiny mužov začnú v určitom bode počas života muža reagovať na zvýšenú hladinu DHT v tele. U niekoho môže vypadávanie vlasov začať už vo veku 16-23 rokov. Tým šťastnejším začnú vlasy vypadávať vo veku 30-35 rokov. Niektorí muži však zaznamenajú vypadávanie vlasov až po 50-ke alebo aj oveľa neskôr. Rýchlosť vypadávania vlasov pri androgénnej alopécii sa odvíja najmä od genetickej predispozície na vypadávanie vlasov a od hladiny DHT vo vlasových folikuloch.

Ak máte v rodine niekoho, komu vypadávajú vlasy, tak možno predpokladať, že podobným spôsobom a s približne rovnakou intenzitou budú vlasy vypadávať aj Vám. Tento člen rodiny môže byť z otcovej alebo matkinej strany. Nemusí to byť priamy príbuzný, môže to byť napríklad aj brat Vašej starej matky. Množstvo vyprodukovaného hormónu DHT v tele výrazne ovplyvňuje rýchlosť vypadávania vlasov. Ak sa množstvo DHT dostane nad prah citlivosti Vašich androgénnych receptorov, vlasy začnú vypadávať. Čím viac DHT telo vyprodukuje, tým rýchlejšie sa vlasy stenčujú a vypadávajú. Mužom začnú vlasy vypadávať najskôr po bokoch hlavy a tvoria sa im kúty. Kúty sa neustále zväčšujú a dochádza k preriedeniu vlasov v oblasti ofiny. Toto štádium môže byť sprevádzané vypadávaním vlasov vzadu na hlave v oblasti vertexu. Postupom času sa ložiská vypadávania vlasov zväčšujú. Vlasy, ktoré pokrývajú boky a zadnú dolnú časť hlavy (typický tvar podkovy), sú spravidla odolné voči pôsobeniu DHT počas celého života muža. Preto väčšina mužov v týchto miestach vlasy nestráca.

Vypadávanie vlasov u žien

Ženské vlasové folikuly sú veľmi citlivé na zmeny hormonálnych hladín v tele. Vypadávanie vlasov môže spôsobiť aj malá náhla zmena hladiny hormónov. Obrovským zásahom do hormonálnych hladín ženského tela je tehotenstvo a pôrod, po ktorých sa telo musí spamätať a postupne obnoviť stratenú hormonálnu rovnováhu. Vypadávanie vlasov je tiež často spojené s používaním hormonálnej antikoncepcie, môže k nemu dôjsť po nasadení, vysadení alebo nesprávnom užívaní antikoncepcie. Takisto môže zvýšené vypadávanie vlasov naštartovať klimaktérium, keď začne vyhasínať činnosť vaječníkov. Podobne ako u mužov aj pri ženskej androgénnej alopécii sa rýchlosť vypadávania vlasov odvíja najmä od genetickej predispozície na vypadávanie vlasov a od hladiny DHT vo vlasových folikuloch. Vaši priami aj vzdialení príbuzní Vám podajú najlepší obraz o tom, čo Vás pri vypadávaní vlasov čaká. Spôsob a intenzita vypadávania vlasov sú vo veľkej miere dedičné ako z matkinej tak z otcovej strany. Ak vlasy vypadávajú aj napríklad sesternici Vašej starej mamy, je pravdepodobné, že budete v značnej miere kopírovať jej vypadávanie vlasov.

Rýchlosť vypadávania vlasov sa stupňuje v závislosti na množstve DHT, ktoré ženské telo vyprodukuje. K zrýchleniu vypadávania vlasov môže prispieť aj nízka hladina enzýmu aromatáza v tele. Aromatáza je enzým zodpovedný za produkciu ženského pohlavného hormónu estradiol, ktorý tiež zabraňuje tvorbe DHT. U žien zvyčajne dochádza k celkovému preriedeniu vlasov hore na temene hlavy. Vlasy sa postupne stenčujú a vypadávajú, až postupne začne cez vlasy presvitať pokožka. Vlasy po bokoch a vzadu na hlave nevypadnú a zachovávajú si svoju hustotu, hrúbku a kvalitu. Druhý typ vypadávania vlasov u žien začína vytvorením tenkej bezvlasej cestičky v strede hlavy. Cestička vypadaných vlasov vedie od čela cez stred hlavy dozadu až po oblasť vertexu. Táto cestička je spočiatku úzka a je ťažké ju odhaliť. Postupne sa však rozširuje do strán a na hlave tvorí jedno veľké bezvlasé miesto. Zriedkavo sa u žien vyskytuje aj vypadávanie vlasov začínajúce v oblasti ofiny, ktoré ďalej postupuje až po temeno hlavy.