Úplná strata vlasov a ochlpenia na tele
Alopecia universalis je strata všetkých vlasov a to nielen na pokožke hlavy, ale aj na celom tele. Slovo universalis znamená presne to, čo hovorí : Univerzálnu stratu – stratu všade! Väčšina chorých sú deti a dospelí (do 40 rokov), hoci sa môže prejaviť u ľudí všetkých vekových kategórií. Niektorí postihnutí jedinci sa narodia už bez vlasov, obočia a rias a nikdy nebudú mať žiadne ochlpenie. Vlasové folikuly v pokožke majú, ale sú nečinné, mŕtve, preto z nich vlasy rásť nemôžu. Tak rozsiahle straty ochlpenia môžu spôsobiť ďalšie problémy. Vypadávanie chĺpkov v nose a ušiach napríklad zapríčiňuje ľahší vstup prachu a baktérií do tela, čo postihnutých ohrozuje alergiami a infekciami.

Presná príčina ochorenia je stále neznáma. Súčasné teórie predpokladajú autoimunitný proces, stres alebo genetický základ. Predpokladá sa, že porucha sa dedí ako autozomálne recesívne ochorenie a je spôsobené mutáciou génu na chromozóme HR v pásme 8p21.2. Alopecia universalis sa zjavuje veľmi zriedkavo, ale vyliečenie je pravdepodobnejšie u tých, ktorí vyhľadajú pomoc hneď, než u tých, ktorí majú problém po celé roky. Alopecia universalis je najextrémnejšia forma choroby alopecia areata.